20160525-visita-janet-biehl-def-10-05-2016.jpg

Ecologia social i confederalisme democràtic, de Bookchin a Öcalan i al moviment alliberador de Rojava

Ecologia Social i Confederalisme Democràtic
de Bookchin a Öcalan
i al moviment alliberador de Rojava

Janet Biehl
Teòrica de l’Ecologia Social i el Municipalisme Llibertari i autora d’obres sobre Murray Bookchin

Floreal Romero
Activista i escriptor, organitzador de la I Trobada Internacional d’Ecologia
Social de Lió (27-28-29 de Maig)

25 de maig de 2016
18:30 xerrada •·· 21:30 Sopar de tapes a preus populars

La Cinètika (Rambla Fabra i Puig, 32 <M> L1 Fabra i Puig)
Aquest acte forma part de la XII Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona

Co-organitzen: Azadi, KurdisCat, Editorial Descontrol, Virus Editorial, Negres Tempestes, Grup de Reflexió per l’Autonomia.

El pròxim 25 de maig serà a Barcelona Janet Biehl, una de les principals pensadores del municipalisme llibertari i un dels referents internacionals del municipalisme emancipador i l’ecologia social. Biehl, que participarà en la Trobada Internacional d’Ecologia Social i Confederalisme Democràtic, que se celebrarà a Lió del 27 al 29 de maig, ha mantingut els darrers anys una estreta relació amb la lluita del poble kurd i des del 2011 ha escrit prolíficament sobre el model d’organització social i política llibertaria aplicat en algunes zones del Kurdistan.

En la seva gira europea, apart de Barcelona també participarà en un acte el dia 24 a Madrid i el dia 26 a Montpeller. En la seva visita a Catalunya, en la que només podrà participar en un acte a La Cinètika de Sant Andreu (Barcelona), Janet Biehl reflexionarà sobre l’actualitat de les tesis del municipalisme llibertari, a partir de l’experiència de la Confederació de Pobles del Kurdistan, en la que els mecanismes de funcionament horitzontals i una oberta reivindicació del feminisme i el paper de les dones, s’han convertit en fonamentals.

Biehl és autora i compiladora d’obres fonamentals per al que s’ha anomenat ecologia social com: Las políticas de la ecología social: municipalismo libertario (Editorial Virus, 1998), Rethinking Ecofeminist Politics (1991) o The Murray Bookchin Reader. Recentment ha publicat Ecology or Catastrophe: The Life of Murray Bookchin (Oxford University Press, 2015, de pròxima publicació a Virus editorial).