Nous Fullets

Hem penjat al web dos nous fullets:

 – El primer d’ells tracta de La Globalització capitalista, és a dir, de la multiplicitat de vincles i interconnexions entre els estats i les societats que constitueixen l’actual sistema mundial (sistema global). És el procés a través del qual els esdeveniments, decisions, i activitats en qualsevol lloc tenen repercussions significatives a l’altra punta del món.

– El segon , conté un parell d’articles del Ricard de Vargas-Golarons sobre el maquis català.

Aprofitant l’avinentesa, hem reestructurat la secció “Fullets” del web creant quatre categories: memòria històrica , economia , qüestió nacional i anarquisme .