Anarquisme i catalanisme. El fet nacional català durant la Guerra Civil (Jordi Sabater, 1986)

Anarquisme i catalanismeTítol: Anarquisme i Catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la Guerra Civil
Autor: Jordi Sabater
Any de publicació: 2006
Editorial: Edicions 62 . Col·lecció: Llibres a l’abast
Pàgines: 237
 
Durant els nombrosos debats i presentacions del llibre “Anarquisme i Alliberament Nacional”  hem pogut constatar la repetició d’una sèrie de tòpics pel que fa a la posició del Moviment llibertari respecte a l’alliberament de pobles i cultures de l’Estat espanyol, que ja s’escoltaven als anys 30 del segle passat.
En aquest llibre, Jordi Sabater fa un repàs de les posicions adoptades per la CNT-FAI durant la Guerra Civil. Malgrat els esforços de diferents militants per catalanitzar les organitzacions, aquestes posicions van passar des del fervorós catalanisme al centralisme pur i dur, però sempre en funció de les necessitats estratègiques de les organitzacions a nivell estatal.
També fa un repàs de la premsa llibertària, centrat especialment en el Catalunya (òrgan vespertí en català de la CNT). Com el propi autor reconeix, l’anàlisi de la premsa llibertària està centrat en Barcelona encara que esmenta alguns exemples de publicacions de diferents comarques o poblacions però normalment amb més sensibilitat lingüística.
Malgrat que el llibre està centrat en un període molt concret de la Història moderna del Moviment Llibertari a Catalunya, la seva lectura és força interessant per entendre les diferents opinions que es poden escoltar a ateneus i centres socials pel que fa a l’alliberament nacional des de punts de vista llibertaris.