Presentació Negres Tempestes (català)

Fa temps diverses persones, amb certa afinitat ideològica, vàrem començar a parlar al voltant de diverses qüestions. Per una banda, les mancanceslogo Negres Tempestes ideològiques de diferents col·lectius, les contradiccions en la seva lluita antiimperialista. Per altra banda, l’erroni estereotip que fa que una part important de les persones organitzades tendeixin a pensar que una bona “indepe” vol la consecució d’un estat,amb el que això implica d’autoritarisme, i que tota bona “anarka” menysprea la cultura i la llengua des d’un fals internacionalisme. Seria el molt amanit “Independència és feixisme” o “Anarquisme és espanyolisme”. Frases sense sentit que no resolen res i que permeten seguir amb adjudicacions de rols i de falsos tòpics que impedeixen a les persones pensar per si mateixes.

Des d’aquesta perspectiva, aquestes persones que veiem la necessitat de destruir el sistema imperant (l’estat com a fonament de l’autoritat, la repressió i l’explotació econòmica), conscients de la importància de la cultura en les relacions i en el canvi de les mentalitats essencialistes/dogmàtiques que no veuen més enllà de si mateixes, pretenem explicar que ni creiem en dogmes, ni en estats, ni en fronteres (ni les reals ni les imposades) ni en res que estigui per damunt de l’ésser humà. Aquest grup, gens homogeni, vol explicar les coses tal com creu que haurien de ser, sense que ningú ens digui si som això o això altre, aclarint que per damunt de tot deixem les etiquetes per qui les vulguin portar, que creuen haver lluitat a no sé quina barricada d’alguna guerra, o que mataren a no sé quin drac en una mística edat… No pensem estar per damunt del bé i del mal, no ens plantegem ser més o menys revolucionàries que ningú, no aspirem a esdevenir avantguarda ni referent. La nostra intenció és simplement deixar constància que molts cops les coses no són com ens han explicat que han de ser, que no cal deixar-se portar pel blanc o el negre imposat per uns i altres. En les baralles per canviar allò proper preferim acostar-nos a les coses properes enlloc de que elles s’acostin a nosaltres, no pretenem canviar allò que coneixem, sinó que la gent sàpiga que hi ha més móns, més maneres de veure les coses.
 
Amb aquesta manca de voluntat d’esdevenir més del que som, decidírem reunir-nos i aprofundir en els nostres plantejaments. A partir d’aquí ens agradaria explicar com veiem aquest món i com col·laborar per fer-lo una mica més respirable (almenys en el nostre entorn) i ajudar al debat per portar-ho a terme.

Així neix Negres Tempestes, un “col·lectiu”, que en el seu àmbit de relacions intentarà trencar amb tots els esquemes preexistents. Ens organitzem de forma assembleària, de manera que el debat de les diferents idees ens porti al consens. Des del nostre punt de vista és l’única forma des de la qual podem parlar de democràcia ja que es veuran representades les múltiples opinions que es donin. Aquesta és la nostra base ideològica, la que ens defineix. Ens considerem anticapitalistes i antiimperialistes, entenent aquests dos postulats com dos plantejaments irrenunciables i inseparables. Anticapitalistes per crear un entorn on la consciència d’opressió social i econòmica porti al coneixement de la realitat que ens amaguen i a la reflexió i al debat per canviar-la. Antiimperialistes per donar veu als pobles, i a les seves indivídues, en la lluita pel seu alliberament o per la seva simple existència. La nostra intenció és ser nosaltres mateixes i no definir-nos en funció del que pensi o faci la resta. Tenim clar que la consecució de la llibertat a tots els nivells parteix de nosaltres, en tant que indivídues o col·lectivitat.

Per contactar, reflexionar, debatre ens pots trobar cada diumenge al CSA Can Vies, C/ Jocs Florals, núm. 42. Sants.