III Mostra del Llibre Anarquista

Un llibre anarquista pot ser cremat, tard o d’hora aquesta foguera s’extingirà. Però si ha tingut temps de ser llegit, haurà encés l’espurna d’un incendifoc incontrolable. Aquestes flames hauràn de cremar tota relació de poder i deixar pas a la llibertat. Així sentim nosaltres els llibres anarquistes i aquest és el foc que volem propagar amb la mostra.
 
Aquest any ens desplacem al barri de Sants, volem estendre l’incendi per tota la ciutat. També hem volgut enriquir les presentacions dels llibres amb aportacions diverses, al voltant de temes concrets. Esperem que així, diferents punts de vista i experiéncies, generin debats interessants i profunditzin en l’anàlisi crític de la societat que vivim.
 
Barcelona,  Juny 2007Web de la mostra