Economia

La Globalització (780 KB) fa referència a la multiplicitat de vincles i interconnexions entre els estats i les societats que constitueixen l’actual sistema mundial (sistema global). És el procés a través del qual els esdeveniments, decisions, i activitats    en     qualsevol    lloc  tenen  repercussions significatives a l’altra punta del món.