Presentació Rosa dels Vents

Entre les vostres mans teniu el número 0 de “La Rosa dels Vents”. La pretensió d’aquest plec de fulls és el que hem resumit en el subtítol delogo Rosa dels Vents “Butlletí de debat llibertari als Països Catalans”. Aquells/es que hem participat en la creació d’aquest número hem volgut recollir el desig d’un grup de persones que des de feia temps parlaven de crear una publicació com aquesta. La pretensió del recull és el de donar espai a grups o persones que hi desitgin publicar documents per al debat.

Hem intentat crear uns apartats suficientment genèrics, però alhora definitius, com per a facilitar-ne la lectura, estructurant-ne els continguts. Aquests apartats, que veieu acotats a la columna de l’esquerra són doncs:
Editorial: Pretendrà explicar la visió de la gent que forma part de la redacció habitual de la publicació sobre diferents temes que es creguin oportuns.
Actualitat: On apareixeran articles referents a temes que per un motiu a altre formen part del present i que veiem interessants d’explicar.
Col·laboracions: Un apartat genèric on anirem incloent intervencions de gent aliena a l’editorial del butlletí, però que tenen coses a dir prou interessants com per a ésser publicades en les nostres pàgines.
Lluites: En aquesta secció volem fer sentir les preocupacions de diferents lluites temàtiques i/o sectorials.
Lectures: Pretén recollir texts de lectura recomanada que poden servir com a fonaments per a debats o d’ampliació del coneixement personal.
Humor: Per a sobreviure a tanta lectura reflexiva, donem una mica d’espai a l’esbargiment mental amb un petit racó humorístic.

El nostre passat
: Un repàs a diferents moments de la història dels Països Catalans, des de les lluites obreres a biografies personals, etc.
Agenda: Llistat dels actes que s’esdevindran en coneixement nostre.
Un cop feta aquesta mínima presentació només ens queda convidar-vos a participar d’aquest projecte, encara que només sigui enviant-nos els teus articles, cartes i/o reflexions. El nostre contacte és: rosadelsvents(arroba)gmail.com