Presentació de “L’Ullal”

L'UllalCap a finals de maig de 2008 un grapat d’individualitats de diferents pobles i comarques del País Valencià que ens sentim vinculades amb l’àmbit llibertari, autònom, amb perímetres que fins i tot podríem dir d’inclassificables… però totes elles antiautoritàries, decidim aplegar-nos de manera informal a la ciutat de València.

Expossant variades formes d’entendre la lluita actual contra la globalització, l’imperialisme i la uniformització cultural per part de l’Estat, així com de lliutes independentistes no estatistes i des d’una òptica àcrata. Sense més pretensions que debatre i posar en comú les distintes perspectives de preocupació i interés cap a la defensa dels pobles, llengües i cultures minoritzades i oprimides com la nostra. I en conseqüència anar creant espontàniament espais de reflexió dins i fora de l’àmbit antiautoritari.

Després de les primeres assemblees i d’analitzar el moviment anarquista, vam entendre que aquest es quedava coix en l’aspecte cultural i nacional. Possarem en comú la defensa de l’internacionalisme, i aquest no tenia sentit si com des de la perspectiva de l’anarquisme tradicional negàvem l’existència de les nacions, de les cultures dels pobles del món. Coincidiem en l’existència d’aquestes com a extensió natural i espontània de l’individu, un lligam que per la seua essència nega radicalment qualsevol tipus de poder i impossició. Ens neguem a reconéixer l’existència d’Estats, fronteres, sistemes econòmics capitalistes, lleis… com a recurs organitzatiu acceptable.

No creiem en marques ni segells, rebutjem qualsevol definició discriminatòria que per mitjà dels falsos tòpics intenten desviar-nos de la nostra lluita. Som llibertaris, anticapitalistes, autònoms, àcrates, som anarquistes, sense prefixes ni sufixes, sense adjectius. Dessitgem l’abol·lició immediata de qualsevol forma d’opressió. I recolzem la culturització del poble com a eina per a despertar les consciències i aconseguir l’emancipació d’aquest. Som conscients de les nombroses variants de l’anarquisme perquè el Col·lectiu n’és una bona mostra. Justament aquesta diversitat ideològica dins l’anarquisme és l’evidència de la seua oposició al dogmatisme i a l’autoritarisme.

El col·lectiu l’Ullal creiem en el federalisme, el pensament lliure, el suport mutu, l’internacionalisme, l’acció directa, la defensa cultural i la divulgació pedagògica de les llibertats humanes. La capacitat de ser lliures és la grandesa de qualsevol individu.